TOP > 在学生向け > 教員からの連絡

在学生向け

2018年度修士論文、卒業研究発表会等日程(現在検討中です)

  2018年度修士論文、卒業研究発表会等日程

                          (検討中)

担当:有川、川崎

 

1.卒研I   : 発表会       

2.卒研I I : 論文締切  

                 発表会             

3.修士論文 : 論文締切  

4.修士中間 : 発表会 

その他連絡事項

現在、特に連絡事項はありません。